HANDTAGET

”Här finns något för alla - vi erbjuder anpassade och meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med, för att möjliggöra utveckling och social tillhörighet”

VAD ÄR HANDTAGET?Verksamheten startade 2018 i syfte om att skapa sysselsättningsplatser och arbetsmarknadsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorg och Försäkringskassan.

Här erbjuds platser för arbetsträning och praktik med fokus att arbeta med återbruk och hållbarhetstänk på olika sätt. Här tillverkas olika saker av återvunnet tyg såsom tex: shoppingpåsar, vetevärmare och kläder. Gammalt görs om till nytt och produkterna säljs sedan för fortsatt användning. På uppdrag utförs även interna tjänster inom kommunen.


Till de som är intresserad av att besöka eller handla återbruk är välkommen till verksamheten under dagtid, se öppettider.


Alla intäkter inom Handtaget går tillbaka till verksamheten för att kunna fortsätta bedriva sysselsättning. Det kan vara att förse verksamheten med material såsom sytråd, färg och sandpapper. Handtaget är en verksamhet som ger sysselsättning till personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden och just återbruk ger meningsfulla arbetsuppgifter för deltagarna.

ÖPPETTIDER

Måndag - torsdag 7-16

Fredag 7-14

Lunchstängt 12-13

AKTUELLT


HOS HANDTAGET

1 augusti 2020


VI ÖPPNAR EFTER SEMESTERN!Read on

18 augusti 2020


NYA ALSTERRead on

30 augusti 2020


LOPPISRead on

KONTAKT

Dajana Tadic


Telefon: 0940-146 55

E-post: dajana.tadic@vilhelmina.se