OM OSS


VÄLKOMMEN TILL OSS!


Vi vet vad det innebär för människor att behöva stöd i olika situationer, för att etableras och integreras i samhället. Det är en del av vår vardag. En av våra viktigaste uppgifter är att bistå med anpassad vägledning– att rusta individen inom aktuellt behovsområde. Vi har kompetens och erfarenhet som krävs för denna målgrupp, vilket kan ses som en extra trygghet.

VÅRT ARBETE

Arbetsmarknadsenheten, AME, arbetar för integration och inkludering av personer som på olika sätt står utanför den reguljära arbetsmarknaden.


Att komma in på arbetsmarknaden ökar möjligheterna till delaktighet i samhället och egen försörjning. Enhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen utifrån dennes behov och förutsättningar.

1

2

3

4

5

AME


Erbjuder individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för att förbättra möjligheterna till en egen försörjning.

CORNELIA


Jobbar mot målet att hitta meningsfull sysselsättning till personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

HANDTAGET


Arbetar med återbruk och hållbarhet på olika sätt. Syftet med verksamheten är att skapa sysselsättningsplatser.

FOTOARKIVET


Samlar, organiserar och digitaliserar gamla bilder. Genom att arbeta på detta sätt bevaras och räddas äldre fotograferier, och idag består samlingen av över 34.000 foton.

IMMIGRATIONSSERVICE


Ansvarar för att planera och förbereda bosättning till kommunplacerade flyktingar och skyddsbehövande. Vi bistår med allt som har betydelse för att integreras i sin nya vardag.

LARS GAVELIN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef


Telefon: 073 - 062 13 29

E-post: lars.gavelin@vilhelmina.se

Besöksadress: Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

MARIA ENGBERG

Integrations- och arbetsmarknadshandläggare


Telefon: 070-228 15 73

E-post: maria.engberg@vilhelmina.se

Besöksadress: Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

VÅR PERSONAL

CHATARINA VESTERLUND

Arbetsmarknadshandläggare


Telefon: 0940 - 144 19

E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

Besöksadress: Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina

DAJANA TADIC

Koordinator


Telefon: 0940 - 146 55

E-post: dajana.tadic@vilhelmina.se

Besöksadress: Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina

ROGER ERIKSSON

Arbetsledare


Telefon: 070 - 591 49 57 

E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se

Besöksadress: Granbergsvägen 1, 912 32 Vilhelmina

MARKO PRANJIC

Flyktingassistent


Telefon: 070 - 287 44 47

E-post: marko.pranjic@vilhelmina.se

Besöksadress: Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina

KATRIN ENQUIST

Arbetsmarknadssamordnare


Telefon: 070 - 237 13 73

E-post: katrin.enquist@vilhelmina.se

Besöksadress: Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina

PÄR ERIKSSON

Fritidsbanken


Telefon:

E-post: par.eriksson@vilhelmina.se

Besöksadress: Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina

HÄR FINNS VI

Handtaget, Fotoarkivet

AME, Immigrationsservice

Cornelia