IMMIGRATIONSSERVICE”Vi ser invandring som en stor tillgång och anser att det berikar vår kommun”

VAD ÄR IMMIGRATIONS

SERVICE?


Vilhelmina kommuns åtagande är att årligen ta emot de personer med uppehållstillstånd som anvisats genom Migrationsverket. Kommunernas mottagande av nyanlända ska i enlighet med lagen om bosättning (2016:38) bygga på överenskommelser med staten.

Immigrationsservice har ansvar för att planera och förbereda bosättning till kommunplacerade flyktingar och skyddsbehövande. Samordning och operativt arbetet ute på fältet ska ge de dem förutsättningarna för en bra etablering och integration i samhället.

Verksamheten bistår i allt som har betydelse för att komma igång med sitt nya liv och genom att bosätta nyanlända personer i Vilhelmina kommun stärks tillgången på arbetskraft i framtiden, samt ökar befolkningsmängden.

KOMMUNENS HUVUDSAKLIGA ANSVAR


VID ETT FLYKTINGMOTTAGANDE

  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering.
  • Försörjningsstöd vid behov.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

KONTAKT

Maria Engberg


Telefon: 070 - 228 15 73

E-post: maria.engberg@vilhelmina.se