CORNELIAVAD ÄR CORNELIA?


Verksamheten startade 1992 genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Vilhelmina kommun med mål att hitta meningsfull sysselsättning till individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och därmed erbjuda olika former av arbetsmarknadsinsatser utifrån den enskildes behov.

Alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd och genom gott samarbete med företag och arbetsgivare ses som en framgångsfaktor, vilket kan korta vägen till arbete och studier. Här skapas fler ingångar till arbete för dem som har svårt att hävda sig på den reguljära arbetsmarknaden. Här finns möjlighet att utgå från personens egna idéer och intressen, vilket medför att resurser därmed kan tas tillvara.


Verksamheten bedriver snickeriverkstad och industrilackering och utför andra tjänster såsom skötsel av gapakojor, entré- och trappskottning, parkarbete mm. Vid intresse av att anlita Cornelia för olika arbetsuppdrag är du välkommen att höra av dig till verksamhetens arbetsledare.

KONTAKT

Anders Yngersten


Telefon: 070-591 49 57 

E-post: anders.yngersten@vilhelmina.se