INFORMATION

FÖRSÄKRINGAR

Individförsäkring

Alla deltagare vid Arbetsmarknadsenheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Läs mer i informationsblanketten (länk).


Kommunförsäkring, sakskada

Vilhelmina kommun har en kommunförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet och gäller för person- och sakskada under yrkesutbildning, praktik, arbetsträning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt vi annan liknande verksamhet.

Kommunförsäkring (bla pkt 13, sid 19-20)KRISHANTERINGSPLAN

Arbetsmarknadsenhetens och Lärcentrums krishanteringsplan.

Akuta händelser checklista


STYRANDE DOKUMENT ARBETSMARKNADSENHETEN


Arbetsmarknadsstrategier beslutad av kommunfullmäktige

Arbetsmarknadspolicy    beslutad av utbildningsnämnden
Målsättningar för arbetsmarknadsenheten beslutade av utbildningsnämnden:
Kommunens arbetsmarknadspolitik har som mål att

  • Stärka och stimulera varje deltagande individ så att denne snarast kommer ut i egen försörjning, antingen i arbete eller till studier.
  • Främja fysisk och psykisk hälsa ur ett individperspektiv.
  • Att kunna erbjuda tillfällig sysselsättning, arbetsträning och praktik utifrån individuella behov och förutsättningar.
  • Att tillgängliga arbetsmarknadsresurser används på ett effektivt sätt för kommuninvånarna.