PROJEKT

2024

Etablering och ett rikare liv

2023-01-01 - 2024-06-30

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet har två huvudsakliga syften.
1. Arbeta med språkstöd och inkludering inom vård och omsorg.

2. Ge barnfamiljer och andra nyanlända en meningsfull fritid som involverar hela familjen.En väg vidare

2022-08-01 – 2024-06-30

Finansiär: Samordningsförbundet Södra Lappland samt UPH-medel Region Västerbotten

Projektet riktar sig till personer med försörjningsstöd som behöver arbetsförmågebedömningar. Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele samarbetar i projektet.Planerade ansökningar


Kulturarvs-IT

2024-01-01 – 2024-12-31

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Projektet finansierar arbetsledning på Fotoarkivet.
2023

Etablering och ett rikare liv

2023-01-01 - 2024-06-30

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet har två huvudsakliga syften.
1. Arbeta med språkstöd och inkludering inom vård och omsorg.

2. Ge barnfamiljer och andra nyanlända en meningsfull fritid som involverar hela familjen.En väg vidare

2022-08-01 – 2024-06-30

Finansiär: Samordningsförbundet Södra Lappland samt UPH-medel Region Västerbotten

Projektet riktar sig till personer med försörjningsstöd som behöver arbetsförmågebedömningar. Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele samarbetar i projektet.Kulturarvs-IT

2023-02-02 – 2023-12-31

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Projektet finansierar arbetsledning på Fotoarkivet.SIKT 2.0
2020-08-31 – 2023-02-28

Finansiär: Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till nyanlända för aktiviteter och utbildningar som leder till egenförsörjning.

Projektägare är Region Västerbotten och drivs i samarbete med kommuner inom Region 10 samt Arbetsförmedlingen.
2022
En väg vidare

2022-08-01 – 2024-06-30

Finansiär: Samordningsförbundet Södra Lappland samt UPH-medel Region Västerbotten

Projektet riktar sig till personer med försörjningsstöd som behöver arbetsförmågebedömningar. Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele samarbetar i projektet.Kulturarvs-IT

2022-02-02 – 2022-12-31

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Projektet finansierar arbetsledning på Fotoarkivet.SIKT 2.0
2020-08-31 – 2023-02-28

Finansiär: Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till nyanlända för aktiviteter och utbildningar som leder till egenförsörjning.

Projektägare är Region Västerbotten och drivs i samarbete med kommuner inom Region 10 samt Arbetsförmedlingen.Fritid genom återbruk

2021-02-01 – 2022-05-31

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet återbrukar frilufts- och sportartiklar och lånar ut dessa till allmänheten med särskilt fokus på nyanlända. En Fritidsbank etableras i projektets regi.Arbetsdelning i Vilhelmina kommun

2021-05-01 – 2022-04-30

Finansiär: Delmos, Delegationen mot segregation

Vilhelmina kommun har under projektets gång utfört en grundlig utredning om kommunens förutsättningar för att implementera arbetsdelning som en strategi för att främja den lokala arbetsmarknaden och skapa arbetstillfällen för personer som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Utredningen bygger på tre underlag; en omvärldsanalys över hur andra kommuner i Sverige har arbetat med arbetsdelning som metod, en statistisk kartläggning över sociala förhållande i Vilhelmina och Region Västerbotten, samt intervjuer med nyckelaktörer som på olika sätt arbetar med arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.
2021
Fritid genom återbruk

2021-02-01 – 2022-05-31

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet återbrukar frilufts- och sportartiklar och lånar ut dessa till allmänheten med särskilt fokus på nyanlända. En Fritidsbank etableras i projektets regi.


Arbetsdelning i Vilhelmina kommun

2021-05-01 – 2022-04-30

Finansiär: Delmos, Delegationen mot segregation

Vilhelmina kommun har under projektets gång utfört en grundlig utredning om kommunens förutsättningar för att implementera arbetsdelning som en strategi för att främja den lokala arbetsmarknaden och skapa arbetstillfällen för personer som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Utredningen bygger på tre underlag; en omvärldsanalys över hur andra kommuner i Sverige har arbetat med arbetsdelning som metod, en statistisk kartläggning över sociala förhållande i Vilhelmina och Region Västerbotten, samt intervjuer med nyckelaktörer som på olika sätt arbetar med arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.


SIKT 2.0
2020-08-31 – 2023-02-28

Finansiär: Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till nyanlända för aktiviteter och utbildningar som leder till egenförsörjning.

Projektägare är Region Västerbotten och drivs i samarbete med kommuner inom Region 10 samt Arbetsförmedlingen.Ställ en fråga till mig:

Arbetsmarknadshandläggare
Chatarina Vesterlund
Telefon: 0940 - 144 19

E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se