PROJEKT

2023

Etablering och ett rikare liv

2023-01-01 - 2023-12-31

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet har två huvudsakliga syften.
1. Arbeta med språkstöd och inkludering inom vård och omsorg.

2. Ge barnfamiljer och andra nyanlända en meningsfull fritid som involverar hela familjen.En väg vidare

2022-08-01 – 2024-06-30

Finansiär: Samordningsförbundet Södra Lappland samt UPH-medel Region Västerbotten

Projektet riktar sig till personer med försörjningsstöd som behöver arbetsförmågebedömningar. Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele samarbetar i projektet.SIKT 2.0
2020-08-31 – 2023-02-28

Finansiär: Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till nyanlända för aktiviteter och utbildningar som leder till egenförsörjning.

Projektägare är Region Västerbotten och drivs i samarbete med kommuner inom Region 10 samt Arbetsförmedlingen.

Planerade ansökningar:Kulturarvs-IT 
Ansökan lämnas in i januari 2023

2023-02-02 – 2023-12-31

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Projektet finansierar arbetsledning på Fotoarkivet.


KUB, Kompetensutveckling unga bidrar

Ansökan lämnas in av Region Västerbotten under våren 2023.
Finansiär: ESF-fonden
Projektet riktar sig till ungdomar utanför arbete eller studier.

Projektet ges i samarbete Region Västerbotten, Samordningsförbundet Södra Lappland, Samordningsförbundet Norsjö-Skellefteå, Kommuner i Region 10 + Skellefteå kommun.


Samarbete med Psykiatrienhet och Hälsocentral

Ansökan lämnas in under våren 2023.

Finansiär: UPH-medel Region Västerbotten

Ett projekt på strategisk nivå. Projektet syftar till att hitta en arbetsmodell för personcentrerad samverkan mellan psykiatri - små kommuner.


2022
En väg vidare

2022-08-01 – 2024-06-30

Finansiär: Samordningsförbundet Södra Lappland samt UPH-medel Region Västerbotten

Projektet riktar sig till personer med försörjningsstöd som behöver arbetsförmågebedömningar. Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele samarbetar i projektet.Kulturarvs-IT

2022-02-02 – 2022-12-31

Finansiär: Riksantikvarieämbetet

Projektet finansierar arbetsledning på Fotoarkivet.SIKT 2.0
2020-08-31 – 2023-02-28

Finansiär: Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till nyanlända för aktiviteter och utbildningar som leder till egenförsörjning.

Projektägare är Region Västerbotten och drivs i samarbete med kommuner inom Region 10 samt Arbetsförmedlingen.Fritid genom återbruk

2021-02-01 – 2022-05-31

Finansiär: Länsstyrelsen §37a

Projektet återbrukar frilufts- och sportartiklar och lånar ut dessa till allmänheten med särskilt fokus på nyanlända. En Fritidsbank etableras i projektets regi.Arbetsdelning i Vilhelmina kommun

2021-05-01 – 2022-04-30

Finansiär: Delmos, Delegationen mot segregation

Vilhelmina kommun har under projektets gång utfört en grundlig utredning om kommunens förutsättningar för att implementera arbetsdelning som en strategi för att främja den lokala arbetsmarknaden och skapa arbetstillfällen för personer som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Utredningen bygger på tre underlag; en omvärldsanalys över hur andra kommuner i Sverige har arbetat med arbetsdelning som metod, en statistisk kartläggning över sociala förhållande i Vilhelmina och Region Västerbotten, samt intervjuer med nyckelaktörer som på olika sätt arbetar med arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.


Ställ en fråga till mig:

Arbetsmarknadshandläggare
Chatarina Vesterlund
Telefon: 0940 - 144 19

E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se