Frågor och svar

INFORMATION TILL DIG SOM HANDLEDER UNGDOMARVAD FÖRVÄNTAS AV MIG SOM HANDLEDARE?

Feriearbetet är en första erfarenhet av hur arbetsmarknaden fungerar och lär ungdomar vad som kan förväntas av dem på en arbetsplats som att passa tider, ta emot instruktioner och utföra arbetsuppgifter. Det är viktigt att ungdomarna har meningsfulla arbetsuppgifter under sina arbetspass för att känna att de bidrar med någonting värdefullt. En förutsättning för att feriearbetet ska vara utvecklande är att handledaren är aktiv och kan ge både positiv och negativ återkoppling på ett konstruktivt sätt. Det kommer att gynna ungdomarna i längden vilket är ett av målen med kommunens feriearbete. Ungdomarna är våra framtida medarbetare och detta är en viktig introduktion till arbetsmarknaden.


VILKA ARBETSTIDER GÄLLER FÖR UNGDOMARNA?

Ungdomarna arbetar 6-8 timmar per dag under en vecka, max 30 timmar totalt. Ferieungdomarna arbetar endast måndag till fredag och inte obekväma arbetstider. Arbetsplatsen informerar ungdomarna om vilka arbetstider som gäller. För mer information om hur barn och ungdomar får arbeta, se Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta”, länk hittar du i mejlet. Under hela arbetstiden ska en handledare finnas tillgänglig för ungdomarna.


SKA JAG KONTAKTA FERIEUNGDOMARNA ELLER KONTAKTAR DE MIG?

Ni har fått kontaktuppgifter till de ungdomar som blivit placerade vid er arbetsplats. Vid eventuella ändringar skickar vi ut uppdaterade uppgifter så snart som möjligt. Ungdomarna får allmän information gällande vad ett feriearbete innebär samt meddelande om vilken arbetsplats de ska jobba på och kontaktuppgifter till handledare/kontaktperson. Ungdomarna ska höra av sig till sin handledare innan start för att få arbetstider och övrig information som kan vara bra för ungdomen att veta inför första arbetsdagen. Ifall ni inte hört något från ungdomar placerade hos er vid startdatum kontakta gärna Arbetsmarknadsenheten via mejl: anneva.holmstrom@vilhelmina.seSKA JAG SKRIVA EN NÄRVARORAPPORT?

Handledaren/platsansvarig ansvarar för att fylla i och skicka in närvarorapport via e-tjänst på Vilhelmina Kommuns hemsida, länk finns i mejlet. Gör gärna detta tillsammans med ungdomen den sista dagen den arbetar hos er då ni behöver ha ungdomens personnummer tillhands.
SKA ARBETSGIVAREN DRA SKATT FRÅN LÖNEN?

Skatt behöver inte dras från lönen om en tjänar mindre än 20.431 kr under det aktuella året. Detta gäller för de flesta av ungdomarna. För att arbetsgivaren inte ska dra skatt från lönen ska ungdomen lämna in Skatteverkets blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” till löneavdelningen. Ungdomen har fått information om detta men påminn gärna i samband med närvarorapporteringen.


INFORMATION TILL DIG SOM UNGDOM


BEHÖVER JAG TACKA JA TILL MIN PLATS?

Vi hoppas att du är nöjd med din placering. I den mån det varit möjligt har placeringen gjorts efter dina önskemål om period och plats. Du behöver snarast tacka ja/nej till din plats, det gör du i antagningsmejlet. Efter sista anmälningsdatum kan inga förändringar göras. Du kan inte byta arbetsplats eller period på egen hand.SKA JAG TA KONTAKT MED HANDLEDAREN?

Ta kontakt med din handledare. Handledaren har information om din arbetsplats, dina arbetstider och annat du behöver veta inför att du börjar din ferieperiod. Du ansvarar för kläder efter väder och resor till och från ditt arbete.HUR GÖR JAG OM JAG BLIR SJUK?

Om du skulle bli sjuk under din arbetsperiod kontaktar du din arbetsplats innan ditt arbetspass startar. Eftersom de förväntar sig att du kommer är det viktigt att meddela om du av någon anledning inte kan komma.VAD ÄR UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET?

Du som ska arbeta på förskola eller fritidshem ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret till din handledare. Detta är ett krav för att få arbeta med barn/ungdomar. Du får ett mejl med en länk att följa. Det tar ca två veckor att få utdraget och det är därför viktigt att göra detta i god tid. Du ska ha med dig utdraget från polisens belastningsregister den första arbetsdagen.HUR SKA NÄRVARO FÖRAS?

Din handledare ansvarar för att lämna in din närvarorapport, detta gör ni med fördel tillsammans sista dagen du arbetar. Närvaron rapporteras via e-tjänst som finns under feriearbete på kommunens hemsida. Din handledare har fått information om detta.

Du har möjlighet att arbeta 30 h men ska inte arbeta mer än så. Arbetstiderna kan variera från 6-8 h per dag. Om du skulle bli sjuk en dag kan du ha möjlighet att arbeta in de saknade timmarna. Är du intresserad av det frågar du din handledare om det finns möjlighet till detta på din arbetsplats.HUR FÅR JAG MIN LÖN?

Utbetalningen av lön sker via Swedbanks tjänst för löneutbetalningar och kommunen behöver därför inte ditt kontonummer. Har du konto hos Swedbank behöver du inte göra något men har du någon annan bank kontakta då din bank så att överföringen mellan bankerna fungerar.

Lön (inkl. semesterersättning) är 75 kr/timme.HUR KAN JAG FÅ LÖN UTAN SKATTEAVDRAG?

Skatt behöver inte dras från din lön om du tjänar mindre än 24 238 kr under det här året. För att arbetsgivare inte ska dra skatt från din lön ska du fylla i och skicka in Skatteverkets blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” länk finns i antagningsmejlet. Blanketten måste skickas in till löneavdelningen innan din lön betalas ut för att kommunen inte ska dra skatt från din lön, skicka gärna in den så snart som möjligt.