KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och erbjuder stöd till att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet.

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som:

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

KONTAKT

Sara Danielsson


Telefon: 073-842 99 20

E-post: sara.danielsson@vilhelmina.se