EN VÄG TILL EGEN FÖRSÖRJNING

Vi stärker varje deltagare genom arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier 

NY ADMINISTRATÖR VID LÄRCENTRUM-AME


Marlene Selmbro har börjat som ny administratör vid Lärcentrum - Arbetsmarknadsenheten. Om du ringer vårt kansli, så är det säkert Marlene som svarar!

Marlene kommer senast från en tjänst vid kommunkansliet, men har också en pedagogisk utbildning. Välkommen till oss, Marlene!

Vi vill också tacka vår trogna administratör Siri Nilsson som gått i pension för att du lyft vårt Lärcentrum under många år!

NY PROJEKTLEDARE VID ARBETSMARKNADSENHETEN


Marta Gustafsson är projektledare för ett Länstyrelsen §37a-projekt som syftar till att skapa bättre integration genom en aktiv fritid. 

Marta arbetar med studieförbund och föreningar i Vilhelmina, och tillsammans skapas aktiviteter inom exempelvis mat, hälsa och motion.

En innehållsrik fritid för alla skapar förutsättningar för god etablering och ett rikare liv.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten stödjer dig för att komma till jobb eller fortsätta med studier. Insatserna är tillfälliga i form av praktik, arbetsträning och subventionerad anställning.

Vi tar tillsammans fram en individuell plan med fokus att du så snart som möjligt ska komma vidare till arbetslivet.  Det här är våra fyra arbetsplatser:

CORNELIA

Jobbar med snickeriverksamhet, byggnationer, lackning, underhåll och service.

FOTOARKIVET

Samlar, organiserar och digitaliserar gamla bilder. Genom att arbeta på detta sätt bevaras och räddas äldre fotograferier, och idag består samlingen av över 34.000 foton.

HANDTAGET

Arbetar med återbruk och hållbarhet på olika sätt. Syftet med verksamheten är att skapa sysselsättningsplatser.

FRITIDSBANKEN

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer.

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och erbjuder stöd till att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. 

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som:

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

IMMIGRATIONSSERVICE

Kommunens flyktingsamordning som ansvarar för att planera och förbereda bosättning till kommunplacerade flyktingar och skyddsbehövande.
Vi bistår med service till våra nyanlända.

ANTAL DELTAGARE
Cornelia 6 deltagare

Handtaget/Fritidsbanken 18 deltagare

Fotoarkivet 6 deltagare
Ställ en fråga till mig:

Arbetsmarknadshandläggare
Chatarina Vesterlund
Telefon: 0940 - 144 19

E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se