VÄLKOMMEN TILLARBETSMARKNADSENHETEN


”Vi vet vad det innebär för människor att behöva stöd i olika situationer, för att etableras och integreras i samhället. Det är en del av vår vardag.

En av våra viktigaste uppgifter är att bistå med anpassad vägledning– att rusta individen inom aktuellt behovsområde.

Vi har kompetens och erfarenhet som krävs för denna målgrupp, vilket kan ses som en extra trygghet.

Välkommen till oss.”

FÖR INTEGRATION OCH INKLUDERING

 

Vi arbetar för integration och inkludering av personer som på olika sätt står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADSETABLERING

 

VI arbetar för att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser för att förbättra förutsättningarna till egen försörjning.

FEM OLIKA VERKSAMHETER

 

Vi består av totalt fem enheter: Arbetsmarknadsenheten, Cornelia, Handtaget, Fotoarkivet och Immigrationsservice.

FEM VERKSAMHETER


HOS ARBETSMARKNADSENHETEN

BESÖKSTIPS!

“I fotoarkivet kan man sitta i flera timmar! Otroligt spännande att leta bilder på sina förfäder."


FOTOARKIVET

“Tycker det är en mycket bra tanke, att tänka hållbart för både människor och miljö."HANDTAGET

GALLERI