EN VÄG TILL EGEN FÖRSÖRJNING

Vi stärker varje deltagare genom arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier 

VAD HÄNDER I VERKSAMHETERNA

EN SMAK AV ARBETSLIVET


I sommar är det 79 ungdomar som deltar i feriejobb i olika kommunala verksamheter och föreningar. Dessa feriejobb är av enormt värde för våra ungdomar då de ger dem möjligheten att få en första smak av arbetsmarknaden och skapa viktiga kontakter med potentiella arbetsgivare. Utöver ordinare feriearbeten erbjuder näringslivskontoret omkring 10 st ungdomar att pröva på eget företagande i form av sommarlovsföretag. 

FRÄMJA INTEGRATION OCH EN AKTIV FRITID


Projektet "Etablering och ett rikare liv" är nu i full gång. Ett av målen med projekt är att främja integration och erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. Under vintern och våren har en mängd aktiviteter genomförts. 

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten stödjer dig för att komma till jobb eller fortsätta med studier. Insatserna är tillfälliga i form av praktik, arbetsträning och subventionerad anställning.

Vi tar tillsammans fram en individuell plan med fokus att du så snart som möjligt ska komma vidare till arbetslivet.  Det här är våra fyra arbetsplatser:

CORNELIA

Jobbar med snickeriverksamhet, byggnationer, lackning, underhåll och service.

FOTOARKIVET

Samlar, organiserar och digitaliserar gamla bilder. Genom att arbeta på detta sätt bevaras och räddas äldre fotograferier, och idag består samlingen av över 34.000 foton.

HANDTAGET

Arbetar med återbruk och hållbarhet på olika sätt. Syftet med verksamheten är att skapa sysselsättningsplatser.

FRITIDSBANKEN

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer.

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och erbjuder stöd till att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. 

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som:

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

IMMIGRATIONSSERVICE

Kommunens flyktingsamordning som ansvarar för att planera och förbereda bosättning till kommunplacerade flyktingar och skyddsbehövande.
Vi bistår med service till våra nyanlända.

ANTAL DELTAGARE
Cornelia 6 deltagare

Handtaget/Fritidsbanken 18 deltagare

Fotoarkivet 6 deltagare
Ställ en fråga till mig:

Arbetsmarknadshandläggare
Chatarina Vesterlund
Telefon: 0940 - 144 19

E-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

 
 
 
 
unsplash