Framgångsrikt projekt främjar integration och fritidsaktiviteter i Vilhelmina

I en strävan att främja integration och erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter genomförs ett framgångsrikt projekt i Vilhelmina. Projektledaren, Marta Gustafsson, har tagit initiativ till att iordningställa material om det svenska föreningslivet, såsom broschyren "Bli medlem!" som översatts till 7 olika språk. Material har delats ut till målgruppen tillsammans med en översatt informationsfolder om projektet.


Under våren bjöd projektet in föreningar till en informationsträff där de fått lära sig mer om projektet och fått möjlighet att lyfta frågor, utmaningar och behov i arbetet kring målgruppen. 

Samarbeten med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har möjliggjort uppstart av populära aktiviteter som stickcafé och cykelkurs.


Många aktiviteter har ordnats under vintern och våren. En minnesvärd friluftsdag anordnades för SFI-eleverna där de fick prova på vinteraktiviteter som längdskidåkning och pulkåkning. För att främja fysisk aktivitet och simning har det arrangerats vattengympa och simsektionen har presenterat sina aktiviteter.


Projektet har även gjort utflykt till Stekkenjokk och Fatmomakke för att visa fjällkommunens möjligheter och främja kunskap om fjällvandring och friluftsliv.

En mångkulturell matfest arrangerades på Folkets Hus i samarbete med ABF. Över 20 personer lagade mat från sina hemländer och evenemanget lockade cirka 150 besökare, vilket skapade en trevlig atmosfär av samhörighet och kulturell mångfald.


För att få vetskap om lättillgängliga fritidsaktiviteter för hela familjen så har projektledaren tagit med SFI eleverna till fritidsområdet Tjärnvallen där de fått se och prova på hinderbanan, fotboll, tennis, discgolf, vollyboll, minigolf samt att en tränare visade hur man använder utegymmet. De fick även se motionsspåret runt tjärnen och de flertalet grillplatser som finns runt området.


Wilhelmina orientering har under våren anordat en orienteringskväll där de presenterade klubben och erbjöd en prova-på-bana för hela familjen.


Projektet är redan mycket uppskattat och bidrar till ökad integration, skapar meningsfulla fritidsaktiviteter och en aktiv fritid för målgruppen.