FERIEJOBB

Att få pröva på arbetslivet som ungdom är en ovärderlig erfarenhet. Det ger dem inte bara en inblick i olika yrkesområden och branscher, utan det ger även en möjlighet att utveckla och stärka viktiga arbetslivsfärdigheter.


Genom att delta i feriejobb lär sig ungdomarna att vara ansvarstagande, samarbeta med kollegor, och hantera olika arbetsuppgifter och situationer.


För många ungdomar är det här deras allra första arbete, vilket gör det ännu mer betydelsefullt. Genom att ta på sig ansvaret för en arbetsplats, oavsett om det är inom kommunens omsorgsverksamheter, på biblioteket, inom park- och trädgård eller inom någon av våra föreningar, får de en inblick i de förväntningar och krav som ställs på dem som anställda. Detta ger dem en värdefull inlärning om arbetsdisciplin, punktlighet och ansvar.

En annan viktig aspekt av feriejobben är att de ger ungdomarna möjligheten att skapa kontakter med arbetsgivare. Genom att interagera och samarbeta med chefer och kollegor får ungdomarna möjlighet att visa upp sin arbetskapacitet och potentiella arbetsgivare kan få en första inblick i deras förmågor och engagemang. För många ungdomar kan det leda till möjligheter till fortsatt anställning eller andra positiva referenser för framtida jobb.


Det är också viktigt att poängtera att feriejobben inte bara är till nytta för ungdomarna själva, utan även för kommunen och föreningar. Genom att erbjuda feriejobb till ungdomar ger vi dem en meningsfull sysselsättning under sommarlovet samtidigt som vi får hjälp med olika arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hjälpa till med arkivering och administrativa uppgifter till att assistera vid evenemang och aktiviteter. Ungdomarna bidrar på så sätt till att hålla samhället i gång och får en känsla av att vara en del av något större.


I slutändan är de 79 feriejobbande ungdomarna i vår kommunala verksamhet och föreningar en investering i framtiden. Genom att ge dem möjligheten att pröva på arbetsmarknaden och skapa kontakter med arbetsgivare, ger vi dem en bra grund för deras framtida karriärer. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna möjlighet till våra ungdomar och ser fram emot att fortsätta se dem växa och utvecklas.