FISKE BLEV ARBETSTRÄNING

Många turister passerar det fem mil långa fiskevattnet Malgomaj och behovet av bra och väl skötta rastplatser blir allt större. För ideell arbetskraft är sju rastplatser mycket att hantera, och därför valde Malgomaj fiskevårdsområde att ta hjälp av Cornelia arbetsträning.

I över fyra år har Cornelia hjälpt Malgomaj fiskevårdsområde att underhålla rastplatser ända från Skansholm till Lövnäs och Hornsjö. Samarbetet startade med att fiskevårdsområdet behövde hjälp att montera vindskydd, och har därefter utvecklats till mer än så.


- Rastplatser är uppskattade av både fisketurister och vanliga turister, så det krävs en del tillsyn, säger Kenneth Fjellstedt, ordförande i Malgomaj fiskevårdsområde.


          Många människor passerar Vilhelmina och åker uppåt mot både Sagavägen och Vildmarksvägen. Det är husbilar och fiskare som är de vanligaste gästerna, och många dras till den fem mil långa sjön Malgomaj både för sin skönhet men också för det fina fiskevattnet. Malgomaj har ett av Sveriges bästa rödingfiske och lockar människor från hela landet, men också från hela världen.


- Men det blev för mycket för oss som arbetar ideellt att hantera underhållet av dessa rastplatser, säger Kenneth. Vi behövde någon som kunde hjälpa oss att ta hand om avfall från våra turister, och därför kontaktade vi Cornelia.


          Roger Eriksson, arbetsledare på Cornelia, berättar att de monterat ungefär två vindskydd per år, som är utspridda över ett väldigt stort område. De har också installerat campingbord, utedass och rejäla grillplatser. Utöver det tar de också hand om allt underhåll året om. Arbetslaget städar, röjer och tömmer utedassen varannan vecka, och ibland oftare.


- Det blir ju ett stort problem, för ingen vill egentligen ta hand om det. Att tömma ett dass och städa andras skräp är inte ett roligt jobb, framför allt inte för någon som arbetar ideellt, menar Roger.


          Cornelias verksamhet har funnits sedan 1992 och arbetar för att hitta en meningsfull sysselsättning till människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Man arbetar för att skapa ingångar till arbete genom att bistå med rätt stöd och ett gott samarbete med olika företag och verksamheter.


- Vi är väldigt tacksamma över att få arbeta med Malgomaj fiskevårdsområde, vi behöver jobb till vår personal för att kunna bedriva denna typ av arbetsträning, säger Roger.