HANDTAGET - EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Handtaget är en verksamhet som arbetar med både social och miljömässig hållbarhet.


Handtaget är ett mer eller mindre etablerat verksamhetsnamn under Arbetsmarknadsenheten i Vilhelmina. Många känner igen namnet för de många saker som man både tillverkar och säljer i sin butik på Tallåsvägen. Handtaget består av flera delar där det främsta syftet är att människor ska komma ut på ordinarie arbetsmarknad. Hos Handtaget ligger fokus på att återbruka saker som annars slängs, eller reparera och bygga om möbler. Själva grundtanken är att med hjälp av kreativitet hitta användningsområden även för sådant som är trasigt.


Handtagets verksamhet når en bred grupp människor och hittar meningsfull sysselsättning utifrån den enskilde individens förutsättningar. Med hjälp av Arbetsmarknadsenheten kan man få anställning genom extratjänst eller nystartsjobb på endera Handtaget, Cornelia eller Fotoarkivet. Alla uppdrag formas utifrån personerna som finns inom verksamheten så att det ska passa dem och deras utveckling. Verksamheten är ständigt föränderlig, men det viktigaste är de olika stegen som krävs för att lära sig och komma vidare.


På grund av att samtliga listade verksamheter ligger under Lärcentrum finns även ett nära samarbete vad gäller utbildning. Till exempel kan deltagare jobba på förmiddagen och läsa en kurs på eftermiddagen. Arbetsmarknadsenheten jobbar med Lärcentrum för att tillsammans titta på enskilda behov, så att varje person kan få den hjälp som den behöver för att komma ut i arbetslivet.


Har du som företagare att behov att fylla är du välkommen att kontakta Arbetsmarknadsenheten. Detta gäller dig som kan ta emot en praktikant eller anställa någon med bidrag.