PÅ VÄG MOT DRÖMYRKET

En ny start


Jawad kom till Sverige från Afghanistan 2017 och bor idag med fru och barn i Vilhelmina. Tidigt hade han en dröm om att få köra lastbil och idag läser han lastbilsförarutbildning via Vilhelmina Lärcentrum. Vilhelmina har med tiden blivit som hemma för honom, här känner han lugn och ro.


Vi träffar Jawad nere vid Lärcentrums fordonsutbildning. Jawad berättar att han hade en dröm om att köra lastbil och dit är han på väg. Han hoppas hitta arbete inom branschen när utbildningen är klar.


Vägen hit har gått via utbildning i svenska språket. Först SFI därefter svenska som andraspråk och svenska ett. Jawad berättar att han tycker det är bra att alla som kommer ny till Sverige får läsa SFI men att man behöver också själv ha passionen och intresset för att lära sig språket, att inte ge upp. Det är viktigt att börja med SFI men ha fokus mot arbete, många vill jobba men kan man inte språket så blir det svårt, säger Jawad.


Att kunna språket har varit viktigt för Jawad då utbildningen till lastbilsförare innebär en hel del teori. Jawad berättar att det är många böcker som ska läsas igenom och att det bitvis kan vara svårt. Många av de svåra orden finns inte på hans modersmål, och då är det svårt att förstå vad de betyder. Här berömmer Jawad lärarna som alltid ställer upp och förklarar, både vid språksvårigheter men även med praktiska delar kring lastbilskörningen.


Vägen mot utbildningen har inte varit spikrak utan har gått via olika anställningar, både en extratjänst vid kommunförrådet och en anställning vid Arbetsmarknadsenheten, Handtaget.


På Handtaget arbetade Jawad med många olika typer av uppdrag till flertal kommunala verksamheter men även  med uppdrag som snöskottning och gräsklippning. Tiden på Handtaget upplever Jawad som givande då det gav tillfälle att träna språket, både med kollegor på arbetsplatsen och ute på de olika uppdragen.

Utbildningen löper idag på bra för Jawad. Han berättar att de fått börja träna på att köra lastbil men att det roligaste är att de får köra så många olika maskiner som tex kran och truck, inte bara lastbil med släp. Jawad beskriver utbildningen som mycket omväxlande, både olika fordon men även upplägget som växlar teori och praktik.  


När vi träffar Jawad är det snart dags för praktik och han har varit och sökt praktikplats på två olika ställen. Det har varit svårt att hitta en plats och ännu har han inget klart men hoppas att det ska lösa sig. 


När utbildningen är klar hoppas Jawad på att hitta ett jobb inom branschen, kanske i Vilhelmina eller någon annanstans. Det syns att Jawad trivs på sin utbildning och han rekommenderar flera att läsa till lastbilsförare. Utbildningen är förlagt till 4 kvällar i veckan men klassen delas i två grupper och varvar undervisning på plats och praktik.


  "Utbildningen är jätteroligt. Klassen är delad i två grupper och vi är på  skolan en eller max två dagar i veckan just nu då vi har körning på  området och i samhället. Vi får köra olika lastbilar och maskiner, både med och utan släp." 


En utmaning med att komma ny till Vilhelmina är att skapa nya kontakter men Jawad berättar att han ändå tycker att det har gått bra. Det är inte en storstad men han trivs. Vilhelmina känns som hemma och här känner han lugn och ro. 


Innan vi skiljs åt så berättar Jawad att det skiljer sig en del från arbete i hans tidigare hemland och här i Sverige. Här finns det många regler säger han men här är man också fri att välja vad man vill jobba med. I Afghanistan har inte alla den möjligheten.